Risicomanagement

Omdat risico’s verbonden zijn aan alles wat we doen, is het werk (de rol) dat risicoprofessionals uitvoeren enorm divers. Divers in HR, bedrijfscontinuïteit, gezondheid en veiligheid, corporate governance, engineering, planning en financiële diensten.

Met ons programma van risicomanagement onderkennen en analyseren wij de risico's binnen uw onderneming. Na het in kaartbrengen van deze risico's maken wij inzichtelijk op welke manier u deze risico's gaat aanpakken:

  • Geheel niet
  • Verminderen
  • Overdragen
  • Of -als uiterste middel- zelfs moet afstoten.

Om ervoor te zorgen uw onderneming zijn doelstelling behaalt zou de methodiek die gebruikt wordt evenredig dienen te zijn aan de complexiteit en het soort organisatie. Enterprise Risk Management is een geïntegreerde en gecombineerde aanpak voor het beheren van risico’s binnen een organisatie en haar uitgebreide netwerken.


S. Zaal Consulting-Support B.V. heeft als missie om excellent risicobeheer op te bouwen.

Consult aanvragen